Bewoners Bomenbuurt, waar wil je parkeren ?

Sinds maart is de parkeerdruk in de Bomenbuurt toegenomen. Reden voor de bewoners een petitie te richten aan de gemeente. Ze vragen parkeerkaarten in te voeren. Verkeerswethouder René van Hemert gaat in september een enquête onder bewoners houden. Als blijkt dat er voldoende draagvlak is volgt belanghebbenden parkeren in Bomenbuurt en het Havenkwartier. Sinds het invoeren van een proef met belanghebbenden parkeren eind maart in de aangrenzende wijken houdt de gemeente de parkeerdruk in de Bomenbuurt goed in de gaten.
Door het houden van nachtelijke tellingen van beschikbare parkeerplaatsen en kentekenonderzoeken heeft de gemeente nu een goed beeld van de parkeersituatie in deze wijk.

Uit de onderzoeken blijkt dat de parkeerdruk sinds eind maart is toegenomen. Ook ontving de gemeenteraad half juni een petitie waarin veel buurtbewoners uit de Bomenbuurt verzochten om invoering van belanghebbenden parkeren.

Verkeerswethouder René van Hemert heeft 30 juni jl. de gemeenteraad laten weten dat hij een enquête onder de bewoners voorbereidt om zo het draagvlak te peilen voor de invoering van belanghebbenden parkeren in de Bomenbuurt. Gelijktijdig wordt ook de bewoners van het aangrenzende Havenkwartier gevraagd naar hun mening over het invoeren van parkeermaatregelen.

Direct na de zomervakantie wordt in september de enquête onder de wijkbewoners verspreid. Als blijkt dat er voldoende draagvlak is voor invoering van belanghebbenden parkeren dan besluit het college van B&W om het huidige proefgebied uit te breiden met de Bomenbuurt en het Havenkwartier.

Het uitbreiden van het proefgebied met belanghebbenden parkeren moet los worden gezien van de besluitvorming rond de kadernota parkeren die eind september in de gemeenteraad wordt behandeld.