Groenrijk ’t Haantje staakt verkoop gif

Groenrijk ’t Haantje is gestopt met de verkoop van onkruidbestrijdingsmiddelen die de giftige stof glyfosaat bevatten. In reactie op een brief die GroenLinks Rijswijk stuurde, haalde ze de producten die deze stof bevatten uit de winkel. Glyfosaat is schadelijk voor het (water)milieu. Bovendien zijn er aanwijzingen dat deze stof gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en mogelijk kankerverwekkend is. Het heeft niet alleen negatieve gevolgen voor de volksgezondheid, maar ook voor de (leef)omgeving, het milieu en zelfs uiteindelijk, via de waterschapsbelastingen, voor de portemonnee.
Glyfosaat is vooral bekend onder de naam Roundup van multinational Monsanto. Na het verlopen van het patent op glyfosaat zijn ook andere fabrikanten, waaronder Luxan, het gaan verkopen. Groenrijk ’t Haantje was eerder al gestopt met de verkoop van Roundup, maar had nog steeds Luxan onkruidruimer, HG Onkruidweg en Bayer Garden Clear-up concentraat met glyfosaat in de schappen staan.

GroenLinks is blij dat deze winkelier er nu zelf voor kiest om geen glyfosaat meer te verkopen en een aantal alternatieven aanbied. Onkruid op een niet-chemische manier te bestrijden kan bijvoorbeeld met een onkruid- of voegenkrabber. Is het oppervlak groter, dan behoren heet water, stoom, hete lucht, branden en borstelen tot de mogelijkheden. Voorkomen van onkruidgroei kan door goed te schoffelen, bodembedekkers te planten en worteldoeken te gebruiken.

Afgelopen maand hield GroenLinks Rijswijk een actie om gemeente en inwoners te overtuigen Roundup niet meer te gebruiken voor het bestrijden van onkruid. Op dinsdagavond 7 juli zal het college de bijbehorende petitie aangeboden krijgen die de gemeente oproept om helemaal te stoppen met het gebruik van Roundup. Op de website rijswijk.groenlinks.nl/roundup vindt u meer informatie voor een gifvrij Rijswijk.