Parkeren in Delft met een gehandicaptenparkeerkaart

Woont u niet in Delft of hebt u een gehandicaptenparkeerkaart die niet in Delft is afgegeven? En bent u van plan in Delft te gaan parkeren? Met een zichtbare gehandicaptenparkeerkaart in uw voertuig en een blauwe parkeerschijf kunt u in Delft maximaal drie uur gratis parkeren. Vanaf 1 september kunt een gratis jaarvergunning aanvragen via www.delft.nl/parkeren. Klik op ‘parkeren voor gehandicapten’. Waar mag u parkeren?• op algemene parkeerplaatsen voor gehandicapten. In de binnenstad geldt dit alleen van 08.00 tot 21.00 uur
• op plaatsen met een parkeerverbod
• buiten de parkeervakken op een woonerf

Jaarvergunning
Vanaf 1 september kunt een gratis jaarvergunning aanvragen via www.delft.nl/parkeren. Klik op ‘parkeren voor gehandicapten’. Bent u niet in staat uw aanvraag via de website te doen, dan kunt u hiervoor ook een bezoek brengen aan het Klant Contact Centrum aan de Phoenixtraat 16 in Delft. Voor meer informatie: tel. 14 015.