Online platform stadsvisie gelanceerd

Op 27 juni 2015 zijn is de gemeente tijdens een grote stadsbijeenkomst gestart met het maken van een nieuwe stadsvisie voor Rijswijk. De stadsbijeenkomst was het startpunt om met elkaar richting te geven aan keuzes die de gemeente maakt voor Rijswijk. De stadsbijeenkomst is de eerste stap om te komen tot de nieuwe stadsvisie voor Rijswijk. De gemeente gaat nu online verder op: www.rijswijk2030.nl Ruim 250 inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en bedrijven hebben tijdens creatieve werksessies ingebracht wat zij belangrijk vinden. In alle openheid zijn informatie, kennis, meningen en beelden gedeeld. Hierbij zijn er verrassende suggesties en creatieve oplossingen gedaan. Ook hebben deelnemers aan de stadsbijeenkomst met elkaar gesproken over het verwezenlijken van wensbeelden.De stadsbijeenkomst is de eerste stap om te komen tot de nieuwe stadsvisie voor Rijswijk. De gemeente gaat nu online verder. Het nieuwe online platform is de plek waar alle informatie en bijdragen van 27 juni te vinden zijn. Hier gaan we verder met elkaar in dialoog. Het online platform is te vinden op: www.rijswijk2030.nl. De gemeente wil zoveel mogelijk mensen de kans geven om tijdens dit proces een bijdrage te leveren.

Foto facebook, Ed Braam