Hoe ervaren Rijswijkers hun leefomgeving en ondersteuning

De gemeente wil dat alle Rijswijkers kunnen meedoen aan de samenleving en wonen in een prettige en veilige omgeving. Daarvoor is het wel nodig dat alle wensen bekend zijn. Rijswijk doet op dit moment breed onderzoek onder zo’n 2.400 inwoners naar hun ervaringen met hun leefomgeving en de ondersteuning door de gemeente.rnSpecifieke aandacht gaat uit naar vrijwilligers en mantelzorgers. Hoe gaan buurtgenoten met elkaar om? Weten Rijswijkers waar zij terecht kunnen met vragen over opvoeding, werk en zorg? Dat zijn de vragen die deel uitmaken van het onderzoek.
Alle Rijswijkers kunnen meedoen aan de samenleving en wonen in een prettige en veilige omgeving. Dat is wat de gemeente graag wil. Daar waar dat nodig is, probeert de gemeente de leefbaarheid en sociale samenhang te bevorderen en mensen ondersteuning te bieden. Denk bijvoorbeeld aan hulp in en om het huis waardoor mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Maar ook hulp bij vervoer of bepaalde bezigheden. Aan de hand van dit onderzoek krijgt de gemeente meer inzicht in hoe inwoners zich redden in het dagelijks leven, of en zo ja, aan welke activiteiten ze meedoen, maar ook of ze weten waar ze terecht kunnen met ondersteuningsvragen of problemen, hoe mensen de hulp en ondersteuning die ze hebben gekregen, ervaren en de effecten hiervan op hun dagelijks leven.

De gemeente vindt dat ze niet zonder de mening en ervaringen van de inwoners kan om te weten te komen wat goed gaat en wat beter kan.
De resultaten van het onderzoek geven de gemeente inzicht in de effecten van haar beleid en aanknopingspunten om de aanpak waar nodig aan te passen.

Eind augustus verwacht de gemeente de uitkomsten bekend te kunnen