Familiekamers: 24 uur toegang tot overledene

De verbouwing is voltooid. Monuta Honor Postremus heeft bij Westhof aan het Julialaantje 38 haar deuren geopend. Hier zijn ook twee familiekamers, waar families van overledenen 24 uur per dag gebruik kunnen maken. De ‘familiekamers’ zijn ingericht als huiskamer met onder meer een bank en een muziekinstallatie. Deze familiekamers zijn niet alleen voor overleden bewoners van Huize Westhof bedoeld, iedereen uit Rijswijk en andere gemeente kan er gebruik van maken. Voorheen was er in Huize Westhof een aula waar uitvaarten werden gehouden, maar die maakt nu plaats voor deze familiekamers. Normaal gesproken moesten familieleden een afspraak maken om bij de overledenen te kunnen zijn, maar nu krijgen ze zelf een sleutel en kunnen ze er 24 uur per dag gebruik van maken.

En dus ook naar hun dierbaren toe wanneer ze willen. Dergelijk 24-uur kamers waren er nog niet in Rijswijk.

Overigens zijn de familiekamers niet alleen voor overleden bewoners van Huize Westhof bedoeld, iedereen uit Rijswijk en andere gemeente kan er gebruik van maken.

De andere locatie van het uitvaartbedrijf aan de Emmastraat in Rijswijk is gesloten.