Inloopbijeenkomsten kadernota parkeren

Op maandag 29 juni in het Bedrijfsverzamelgebouw de Compagnie, Geestbrugkade 32, en op woensdag 1 juli in wijkcentrum Stervoorde aan de Dr. H.J. van Mooklaan 1,van 17.00 tot 20.00 uur worden inloopbijeenkomsten georganiseerd over de nieuwe Kadernota Parkeren 2025. Rijswijk streeft naar een toekomstbestendig en betaalbaar parkeerbeleid met een logische en eerlijke verdeling van de schaarse ruimte.
Ambtenaren van de gemeente Rijswijk zijn aanwezig om u van informatie te voorzien en/of om u te woord te staan. De nieuwe Kadernota Parkeren Rijswijk 2015 – bevat de visie en uitgangspunten voor het parkeerbeleid voor de komende 10 jaar.