Informatiebijeenkomsten Parkeren in Rijswijk

Op 25 juni, 29 juni en 1 juli vanaf 17.00 tot 20.00 uur zijn de inloopbijeenkomsten over de nieuwe Kadernota Parkeren Rijswijk over de visie en uitgangspunten voor het parkeerbeleid voor de komende 10 jaar. De inloopavonden worden gehouden op Donderdag 25 juni: de Oude Kerk, Herenstraat 62b; Maandag 29 juni: Bedrijfsverzamelgebouw de Compagnie, Geestbrugkade 32; Woensdag 1 juli: wijkcentrum Stervoorde aan de Dr. H.J. van Mooklaan. Rijswijk streeft naar een toekomstbestendig en betaalbaar parkeerbeleid met een logische en eerlijke verdeling van de schaarse ruimte.
Graag gaan de gemeente met u in gesprek over de uitgangspunten voor het parkeerbeleid.