Rijswijkse echtpaar is 100.000ste bezoeker

Burgemeester Rianne Donders – de Leest van Roermond heeft in de Sint Christoffelkathedraal de 100.000ste bezoeker van de reizende expositie ‘Routes of Liberation’ verwelkomd. De Liberation Route Europe is de 3000 kilometer lange route die de geallieerden door Europa aflegden om een eind te maken aan de nationaalsocialistische overheersing. De tentoonstelling ‘Routes of Liberation’ is gemaakt op initiatief van de Stichting Liberation Route Europe, die samen met tientallen internationale partners werkt aan het inzichtelijk maken van de Liberation Route Europe (www.liberationroute.nl).
Dit is de route die de geallieerden door Europa aflegden om een eind te maken aan de nationaalsocialistische overheersing. Het ongeveer 3.000 kilometer lange traject begint in Zuid-Engeland en voert via Normandië onder meer door België en Nederland richting Berlijn.

Ook Polen is bij de Liberation Route Europe aangesloten. Aan het realiseren van de route werken vooraanstaande internationale partners mee zoals musea en universiteiten.

Voor zover bekend is het voor het eerst in de geschiedenis dat zes Europese landen de handen ineen hebben geslagen om vanuit ‘multiperspective storytelling’ te laten zien hoe zij de bezettingsjaren in de vorige eeuw hebben ervaren en hoe zij omgaan met vrijheid (www.routesofliberation.com)