Omroep Rijswijk neemt deel aan nieuwe streekzender

Deze week is een nieuwe streekzender in de regio Haaglanden van start gegaan, waarin behalve Rijswijk, ook de kernen Pijnacker, Nootdorp, Oude Leede en Delfgauw deelnemen. De naam is Feel Good Radio. In Rijswijk is dat Feel Good Radio Rijswijk. Zo ontstaat een zender met een professionele programmering, waarnaar je luistert thuis, op het werk en in de auto en met de nadruk ligt op lokaal nieuws. SamenwerkingIn april kondigden de lokale omroepen van Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk al aan samen te gaan werken op technisch en organisatorisch vlak en vooruit te kijken naar de toekomst. De OLON (Organisatie voor Lokale Omroepen Nederland) is nauw betrokken bij de vorming van de Streekomroep Feel Good Radio.

Vanuit de OLON ligt de eis op tafel om per omroep minimaal 100.000 mensen in het verzorgingsgebied te hebben. Zij stimuleert lokale radiostations dan ook om streekomroepen te vormen. Het aantal publieke lokale omroepen moet van 282 nu naar tussen de 50 en 100 streekomroepen die óók plaatjes draaien, maar ook journalistiek bedrijven. Omdat het Commissariaat voor de Media zendvergunningen voor 5 jaar afgeeft, zouden die in de komende 5 jaar gevormd kunnen worden.

Een streekomroep is groter dan een gemeente, maar kleiner dan een provincie, het werkgebied van de regionale omroepen. De streekomroep verwerft maatschappelijke waarde door zich te richten lokale journalistiek. OLON en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) sloten in 2012 al een overeenkomst over de vorming van streekomroepen.

Lokale identiteit
‘Tijdens onze open dag in mei gaven de aanwezige raadsleden met ondersteuning van Burgemeester Bezuijen aan dat ze Rijswijk als onafhankelijke gemeente zien. Dat past precies bij de ambitie doe wij hebben.’ Aldus de zendercoördinator van Feel Good Radio. Hij vervolgt: ‘ik vind het voor beide gemeenten erg belangrijk dat de lokale identiteit gewaarborgd blijft en dat de luisteraar in zijn eigen gebied ook zijn eigen nieuws hoort.’ Op de radio hoort de Rijswijkse luisteraar Rijswijks lokaal nieuws en de luisteraar in Pijnacker-Nootdorp hun eigen nieuws

In de afgelopen maanden zijn redacties / techniek en organisatie samengevoegd en is ook een nieuwsplatform opgestart. ‘Momenteel staat de teller al op ruim 10.000 bezoeken per maand op ons nieuwsplatform en daar zijn we er trots op!’
‘Omroep Rijswijk bestaat al 27 jaar. In die periode heeft zij zich een plaats verworven in de Rijswijkse gemeenschap. De tijd verandert, technische ontwikkelingen bieden mogelijkheden die wij als bestuur een paar jaar geleden niet hadden kunnen voorzien. Overigens blijft de Stichting Omroep Rijswijk gewoon bestaan met haar eigen bestuur en door de wet geborgde programmaraad.

Stichting Omroep Rijswijk blijft bestaan
Overigens blijft de Stichting Omroep Rijswijk gewoon bestaan met haar eigen bestuur en door de wet geborgde programmaraad.

Op de vraag of Omroep Rijswijk is overgenomen geeft voorzitter Robert Heijdemann een duidelijk antwoord: ‘Nee! Absoluut niet. Omroep Rijswijk neemt deel aan een streekomroep, dat is de toekomst. De kernwaarden van een lokale omroep voor en door Rijswijkers blijven te allen tijde gewaarborgd blijven!’ Wij willen wel de nieuwe mogelijkheden optimaal inzetten.

Door deel te nemen in de nieuwe streekzender hebben wij professionele programma’s van landelijke bekende programmamakers zoals Luc van Rooij. Wij focussen ons op waar wij goed in zijn en dat is de lokale nieuwsvoorziening op de radio, televisie en de nieuwe media. Tijdens werkdagen is er elk half uur een lokaal nieuwsbulletin en tijdens het programma ‘Rijswijk Actueel’ tussen 10:00 en 12:00 en tussen 21:00 en 23:00 zelfs elke 10 minuten. Gemaakt door onze eigen nieuwsredactie en inhoudelijk enkel en alleen over de gemeente Rijswijk.