Zwemwaarschuwing De Put en Wilhelminapark

Er is een waarschuwing van kracht voor zwemmen in natuurbad De Put en de plas in het Wilhelminapark vanwege blauwalg. De officieel aangewezen locaties (in Rijswijk: natuurbad De Put, waterspeelplaats Tubasingel en de plas in het Wilhelminapark) worden regelmatig gecontroleerd op waterkwaliteit en fysieke veiligheid. In het natuurbad is blauwalg aangetroffen dat misselijkheid en huidirritatie kan opleveren. Op www.zwemwater.nl vindt u actuele informatie over de zwemwaterlocaties.