Parkeren: geen plek voor tweede, derde en vierde auto’s

Gemeenteraadslid Jos Bolte sprak in de raad van dinsdag 16 juni namens de PvdA uit dat het vergunningenbeleid voor parkeren geregeld zou moeten worden voor 1 auto per huishouden. Voor de PvdA moeten er in principe geen faciliteiten zijn voor tweede auto’s of meer. Die auto’s kunnen dan worden geparkeerd op de resterende vrije plaatsen in de buurt. Dit punt wil Bolte ook graag met de inwoners van Rijswijk besproken zien.
Een sluitende oplossing voor het parkeren die voor iedereen acceptabel is, lijkt immers onmogelijk.

De Rijswijkers hebben vanaf nu de gelegenheid om zich uit te spreken over de concept-kadernota over parkeren van het college.

In wijken waar een bezettingsgraad is van 90% auto’s wordt voorgesteld om belanghebbenden parkeren in te voeren als ook de bewoners daar voor zijn.

De PvdA stelt vragen bij de handhaving en de kosten die daarmee samenhangen.

Er ligt nu al een voorstel van het college om daarvoor 100.000 euro extra vrij te maken. Bij uitbreiding van de gebieden zullen daar nog meer kosten aan hangen.

Wat de PvdA betreft kan dat geld beter aan andere zaken besteed worden.

De PvdA is zeer benieuwd wat de inbreng van de inwoners van Rijswijk zal zijn op de concept-nota.

Dat zal bij de definitieve besluitvorming een belangrijke rol spelen.

De PvdA gemeenteraadsfractie zal dan ook tijdens de verschillende informatieavonden aanwezig zijn om met u in gesprek te gaan over het parkeren.