Mappa Mondo huizen krijgen nieuwe eigenaar

Het Rode Kruis is op zoek naar partijen die de drie Mappa Mondo huizen, waaronder in Rijswijk, overnemen. De reden is dat de tijdelijke gespecialiseerde hulp aan kinderen die niet thuis kunnen wonen, die het Rode Kruis in 1994 startte, vandaag de dag onderdeel is van het huidige gezondheidszorgsysteem en minder goed past bij het Rode Kruis als noodhulporganisatie. De Mappa Mondo huizen bieden deskundige en gespecialiseerde hulp aan kinderen met een levensbedreigende of chronische ziekte, en zijn een tijdelijke woon- of logeeromgeving voor hen.
Het Rode Kruis is in 1994 begonnen met Mappa Mondo, omdat er een gebrek aan goede hulp en zorg was voor zeer kwetsbare kinderen die 24-uurs zorg nodig hadden en niet meer in een ziekenhuis konden blijven.

Tegenwoordig zijn er verschillende e vergelijkbare zorgaanbieders en is het aanbod van zorg toegenomen, zoals kinderthuiszorg en verpleegkundige kinderdagverblijven. Ook heeft de overheid deze unieke zorg inmiddels geborgd in het reguliere aanbod.

Dit betekent dat deze vorm van hulpverlening anno 2015 minder goed past bij het Rode Kruis als noodhulporganisatie.

Suzanne Laszlo, Manager Hulpverlening & Vrijwilligersmanagement van het Rode Kruis: “Het Rode Kruis is er twintig jaar geleden in geslaagd zorg te realiseren voor een kwetsbare groep kinderen waar te weinig hulp voor was. Inmiddels heeft deze zorg een plek in het zorgsysteem gekregen en zit onze taak als Rode Kruis erop.

Dat wil niet zeggen dat we willen dat de zorg voor deze kinderen stopt, maar wel dat wij moeten gaan zoeken naar overnamepartijen om de huizen en de hulpverlening over te dragen.

De kinderen, ouders, hulpverleners, vrijwilligers en huizen liggen ons zeer nauw aan het hart, dus we stellen alles in het werk om een goede overnamepartij te vinden.”

Voor de drie Mappa Mondo huizen werken vijftig personeelsleden. Uitgangspunt voor de overname is dat al het personeel overgenomen kan worden. Daarnaast zijn er ongeveer 450 vrijwilligers actief bij de verschillende huizen.

Laszlo: “Wij hopen natuurlijk van harte dat deze vrijwilligers zich in de toekomst willen blijven inzetten voor de zorg van deze kinderen of anders beschikbaar blijven voor de andere vrijwilligersactiviteiten van het Rode Kruis.”

De komende maanden gaat het Rode Kruis op zoek naar overnamekandidaten. De uitkomsten van de zoektocht zullen in juni aan de Ledenraad van het Rode Kruis worden voorgelegd.