Aantal kikkers, padden en salamanders neemt toe

Schonere buitenwateren zorgen ervoor dat het aantal kikkers, padden en watersalamanders toeneemt in onze regio. Dat is de mening van de paddenwerkgroep van de Dierenbescherming Haaglanden die elk jaar padden, kikkers en watersalamanders helpt de drukke wegen over te steken als ze na hun winterslaap naar het water om te gaan paren. Dit jaar waren dat er maar liefst 7855. De paddenwerkgroep van de Dierenbescherming Haaglanden concludeert dat het goed gaat – mede dankzij de hulp van alle 370 vrijwilligers – met de padden, kikkers maar ook de watersalamanders!
Ondanks de vele koude en vooral droge dagen zijn er toch meer padden overgestoken dan vorig jaar: maar liefst 7855

De lente kende vele koude dagen dit jaar waarbij de avond temperaturen regelmatig rondom het vriespunt lagen. Dit waren de momenten waarop de padden zich niet lieten zien.

Op de avonden waarbij het kwik steeg naar zo’n tien graden boven nul en het ook nog eens regende – begin april – leek dan toch de grootste groep padden zich te wagen aan de grote overtocht.

Helaas vallen er – ondanks de inzet van alle vrijwilligers – ook vele doden. Dit jaar lag het aantal doodgereden padden op ca. 546. Ten opzichte van vorig jaar een lichte stijging.

Opvallend was dit jaar ook weer de grote hoeveelheid watersalamanders: 806 diertjes zijn door onze vrijwilligers veilig aan de overkant gebracht. Van de bruine kikker zijn er ca. 977 overgestoken.

Ieder jaar coördineert Dierenbescherming Haaglanden hulp bij de paddentrek op diverse locaties in Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en nu ook in Zoetermeer.

De padden, kikkers en watersalamanders trekken na hun winterslaap naar het water om te gaan paren en hebben op hun trektocht bij de oversteek van drukke verkeerswegen grote kans doodgereden te worden.

Dit jaar hebben er ruim 370 vrijwilligers van Dierenbescherming Haaglanden zich ingezet om deze dieren een veilige oversteek te bezorgen.

De laatste jaren daalden de aantallen padden die levend werden overgezet schrikbarend. Het is daarom bijzonder goed nieuws dat er dit jaar zo’n mooi resultaat is behaald. Dit is mogelijk een indicatie dat het weer de goede kant op gaat met de amfibieën in de regio.

Door de aanleg van verkeerswegen dwars door de leefgebieden en de toename van het autoverkeer worden de lokale paddenpopulaties namelijk ernstig in hun voortbestaan bedreigd.

Het betekent ook dat de inzet van vrijwilligers in de jaren dat het minder ging niet voor niets is geweest! De Dierenbescherming is haar vrijwilligers dan ook zeer dankbaar voor hun inzet, zonder hen is deze jaarlijkse reddingsactie niet mogelijk.

Hopelijk zet deze trend door en wordt de stijgende lijn in het voorjaar van 2016 voortgezet. Wilt u zich nu al opgeven om volgend jaar ook mee te helpen met de paddenwerkgroep van Dierenbescherming Haaglanden? Dat kan!

Stuur een mail met uw naam, adres en telefoonnummer naar info@haaglanden.dierenbescherming.nl. U wordt dan aan het eind van het jaar benaderd om uw beschikbaarheid voor de trek van 2016 door te geven.