Oud papier voor Ethiopië

De stichting Volle Evangelie Gemeente Rijswijk houdt nog steeds regelmatig inzamelingsacties. Nu voor een waterputtenproject in Ethiopië. De inzameling betreft oud papier en dergelijke. Dat kan men weer zaterdag 20 juni tussen 12.00 en 15.00 uur deponeren bij de achteringang van Gebouw Hofrust aan het parkeerterrein (Laan Hofrust 21-A).