Rijswijkse Watertoren moet haar karakter behouden

Al sinds de bouw in 1911 is de watertoren aan het Jaagpad in Rijswijk een opvallend object. Door de hoge onderhoudskosten wil de huidige eigenaar de watertoren een nieuwe woonbestemming geven. Daarvoor zijn wel aanpassingen nodig waarmee de omwonenden niet blij zijn. Reden voor één van hen, mevrouw Kramer om hiervoor namens alle 90 bewoners de aandacht van de gemeenteraad te vragen. Zij woont naast de watertoren. “Eigenlijk staat de toren aan het eind van mijn tuin. Wij maken ons zorgen. In de vergunning staat dat er een woning komt bovenin de toren en één op de reinwater kelder. Daarvoor is een glazen liftkoker en een wenteltrap aan de buitenkant van de watertoren nodig. Wij willen de Watertoren graag in de oorspronkelijke staat houden,” aldus mevrouw Kramer.
“De watertoren heeft culturele waarde en is een herkenningspunt in Rijswijk. De veranderingen zal het zicht op de toren ingrijpend veranderen. Van het monument blijft weinig over”. Ze is ook bang dat er uiteindelijk een restaurant in wordt gevestigd. “Dan zie ik de hele avond de verlichte lift op en neer gaan”.

De eigenares, mevrouw Heynens, heeft aan de gemeente geschreven dat de watertoren ongewijzigd laten geen optie is. “Het monumentenbeleid is dergelijk industrieel erfgoed te herbestemmen, juist om het te kunnen behouden. Er zijn onvoldoende fondsen om de watertoren in de oorspronkelijk staat te behouden.” Samen met de architect, de welstands- en monumenten commissie en de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed zijn ze ruim 1,5 jaar bezig geweest met het ontwerp.

In de reacties lijke de meeste bezwaren zich te richten op de liftschacht naast de toren. Deze lift is nodig om het bovendeel te kunnen herbestemmen. Met beplantingen wil ze graag door het aanplanten van weelderig groen tegemoet komen aan de wensen van de buren.

Wethouder Van der Meij wil een avond organiseren voor de wijk om uit te leggen wat het plan inhoudt. Ook raadsleden hebben aangegeven te komen. Raadslid Jense had nog een tip voor de wijk. “Misschien kan de wijk de watertoren adopteren en zo bijdragen aan de onderhoudskosten.”.